۴.۹.۰۰

دختر فروشنده

 فیلم Shopgirl (2005) زیرنویس فارسی نداشت. نشستم برای اولین تجربه م براش زیرنویس فارسی ترجمه کردم. تجربه جالبی بود.

توی subscene.com هم آپلودش کردم. اینجا