۲۰.۱۰.۸۱

سیاه‌مستم امشب

امشب مستم. سیاه مستم. مست این موسیقی مقامی خراسان٬ دوتار سلیمانی٬ آواز شجریان و گیسوان آن شهوت مطلقی که ساعتی پیش در برم بود. امشب خوب می فهمم شب و سکوت و کویر در کنار هم چه معنی می دهند.

زعشقت سوختم ای جان کجایی
 بماندم بی سر و سامان کجایی
نه جانی و نه غیر از جان چه چیزی
نه در جان نه برون از جان کجایی ؟