۲۳.۴.۹۶

در واقع ...

جامعه‌ی خوب و منظم (یوتوپیا) به جز در خیال متفکر، در جای دیگری یافت نمی‌شود. 


 - فهم نظریه‌های سیاسی، توماس اسپریگنز، ترجمه فرهنگ رجایی، نشر آگه

۲۲.۴.۹۶

زندگی جعلی


من بیشترین جرمم خیالبافیست
اما روزی کسی
به نام من اعدام میشود
من نیستم ولی
در صفحه آخر روزنامه نام من
با تسلیت خندهداری اعلام میشود

سرسخت، مخالف جنگ در سوریهام
اما به عنوان مدافع حرم
روزی کسی به نام من اعزام می شود
و همزمان نظریات مُهملم
درباره صلح و شعر اثبات میشود

نامههایی نوشتم در پیشنویس ایمیل
که خودشان بی اجازه ارسال میشوند
برای دفن شدن در گورستان مسلمین
حضورم در فتنه انکار میشود

ماشینی دارم که پر از خاطره است
با رضایت ورثه اسقاط میشود
در تعطیلات عاشورا شمال بودهام اما
پارچهای از گریههای مادر در اربعین
به کفن سفیدم الحاق میشود

اسفند نود و پنج - کُردان

عکس : روزگاری در سنترال پارک نیویورک، وقتی اسکیت‌بورد هنوز باب نبود.

۱.۴.۹۶

دوطرفه

يَومَ تُبلَى السَّرائِرُ

روزی که آن‌چه پنهان داشتید آشكار می‌شود.


۱۸.۳.۹۶

از خرداد به اردی‌بهشتهر چه به گرد خویشتن
می‌نگرم در این چمن
آینه‌ی ضمیر من
جز تو نمی‌دهد نشان

آه که می‌زند برون
از سر و سینه موج خون
من چه کنم که از درون
دست تو می‌کشد کمان

پیش تو جامه در برم
نعره زند که بردرم
آمدمت که بنگرم
گریه نمی‌دهد امان
شعر سایه

۱۷.۳.۹۶

بی هیچ انعطافی

دیواری
بی‌هیچ در رو
جز از روبه‌رو
لئوپولد به جنگ رفت


⁧رومن رولان⁩
⁧جانِ شیفته