۱.۴.۹۶

دوطرفه

يَومَ تُبلَى السَّرائِرُ

روزی که آن‌چه پنهان داشتید آشكار می‌شود.


۱۸.۳.۹۶

از خرداد به اردی‌بهشتهر چه به گرد خویشتن
می‌نگرم در این چمن
آینه‌ی ضمیر من
جز تو نمی‌دهد نشان

آه که می‌زند برون
از سر و سینه موج خون
من چه کنم که از درون
دست تو می‌کشد کمان

پیش تو جامه در برم
نعره زند که بردرم
آمدمت که بنگرم
گریه نمی‌دهد امان
شعر سایه

۱۷.۳.۹۶

بی هیچ انعطافی

دیواری
بی‌هیچ در رو
جز از روبه‌رو
لئوپولد به جنگ رفت


⁧رومن رولان⁩
⁧جانِ شیفته

۱۶.۳.۹۶

برای اشک‌های میانه‌ی خرداد

آمدمت که بنگرم
گریه نمی‌دهد امان
...۱۴.۳.۹۶

نداریم

حوصله‌تون
حوصله‌شون
حوصله‌مون
...


Paulo Nozolino