۲۴.۱۲.۹۶

فرودگاه لعنتی

اگر قرار بود یک مکان باشم
ترجیح می‌دادم یک پارک بودم
یا یک کافه‌ی کوچک
و اگر حق انتخاب‌ها محدود بود
یک سوپرمارکت
یا حتی داروخانه
ولی قطعا
آخرین انتخابم
فرودگاه بود
آن هم فرودگاه مملکتی
که هر کس دستش برسد
می‌خواهد از آن کشور
برای همیشه برود
این آخرین انتخابم بود
که یک فرودگاه لعنتی باشم
و اینهمه اشک‌های آخرین دیدار را
و این‌همه بیزاری را
در خودم نگه دارم

فرودگاه امام خمینی
اسفند نود و شش
برای بدرقه‌ی بهترین رفیق
که لاقل قرار است برگردد

۹.۱۲.۹۶

کاین عمر طی نمودیم، اندر امیدواری

یه عده عاشق می‌شن
یه عده براشون شعر می‌گن
شاعرا می‌نویسن که : "آدمی
برا اینکه بدونه عشق
بزرگ‌ترین موهبت این جهانه
باید دوبار زندگی کنه"

عاشقا اما
اینو نمی‌نویسن
اینو می‌دونن

شاعرا در آواری از
کلمه و آرزو مدفون می‌شن
عاشقا دوبار زندگی می‌کنن

وقتی که اونقدرا هم اوضاع بد نبود

ذات

مین عمل‌نکرده
به پسر جوان گفت :
عبور کن
نگران نباش
منفجر نخواهم شد ...
من از زمان جنگ اینجایم
سربازها از روی من عبور کرده‌اند
کشاورزها
بچه‌های بازیگوش
اسب‌ها و قاطرها
من منفجر نشده‌ام
چرا که
عاشق زندگی‌ام

پسر جوان اعتماد کرد
رد شد
پس از انفجار مهیب
اجزای بدنش هر کدام
به سویی پرتاب شدند

آخرین تکه بدن پسرک
از آخرین تکه‌ی فلزی مین پرسید
"تو قول داده بودی"
تکه فلزی پاسخ داد
"من مجبور بودم"

اسفند ۹۶ - از سالی که تمام نمی‌شود

۱.۱۲.۹۶

مثنوی

زیبایی را تحلیل کردند
که حرفی زده باشند
حرف‌ها که بیهوده بود
زیبایی هم از دست رفتعکس : کریستوف کیشلوفسکی در پشت صحنه‌ی فیلم "آبی"

۳.۱۱.۹۶

حقایق تکرار شونده

یه سری آدما هم این‌جوری زندگی می‌کنن
برای بردن خودشون زندگی نمی‌کنن
برای باختن بقیه زندگی می‌کنن
افشاگری می‌کنن
فحش می‌دن
چوب لای چرخ‌ها می‌کنن
تمام تلاششون
وقتشون
انرژی‌شون
برای اینه که رقیب‌ها !!
ببازن
که آروم بگیرن
این آدما
با تلاششون
رقیب رو برنده می‌کنن
همرو برنده می‌کنن
و خودشون توی تاریکی خودشون
دفن می‌شن