۷.۷.۰۱

نیکونی میمونی و نیکونی میمیری


 می گفت نیکونی و کنونی بودن مثل پرسپولیسی و استقلالی بودنه. نمی دونی چجوری و کجا مثلن نیکونی شدی. نیکونی می مونی و نیکونی میمیری.

امروز شنیدم که آرش از دنیا رفت. علی می گفت یک دفعه گفته آخ قلبم و تمام. شوکه شدم. خاطرات و آدم های زیادی از جلوی چشمم عبور کردند. باور کردنی نیست. اما حقیقت دارد. آرش عاشوری نیای خوش قلب و خوش فکر در ششم مهر ۱۴۰۱ ناباورانه از دنیا رفته است.

و "آخ قلبم و ... تمام" به هم قطارهای ما هم رسیده است.