۳۰.۷.۰۲

رفرش

 ریسمان را

به ریسمان گره می‌زنم

بیانیه می‌دهم

برای توضیح بیانیه قبل

می‌روم

از جایی که تازه به آن رسیده‌ام

می‌خندم

به خنده‌های قبلی‌ام

می‌خوابم

بی آن‌که بیدار شده باشم


من در شبکه‌ام

حرف‌شنو و سربه‌راه

طغیانم غذا نخوردن است

گاهی هم اف‌۵ می‌زنم

روی صفحه‌ای که خالی‌ست

مهر ٠۲