۲۷.۱۰.۹۹

فقط الان دلم می‌خواد برم بهش بگم بره

 تو نمی‌دانی و تمام می‌شود