۱۳.۴.۸۲

بیست تذکره برای ازدواج

۱- با ازدواج، مرد روی گذشته اش خط می كشد و زن روی آینده اش (سینكالویس)

۲- ازدواج كنید، به هر وسیله ای كه می توانید. زیرا اگر زن خوبی گیرتان آمد بسیار خوشبخت خواهید شد و اگر گرفتار یك زن بد شوید فیلسوف بزرگی می شوید. ( سقراط) 

۳- قبل از رفتن به جنگ یكی دو بار و پیش از رفتن به خواستگاری سه بار برای خودت دعا كن . ( یك مثل لهستانی )

۴- من تنها با مردی ازدواج می كنم كه عتیقه شناس باشد تا هر چه پیرتر شدم، برای او عزیزتر باشم. ( آگاتا كریستی)

۵- زن ترجیح می دهد با مردی ازدواج كند كه زندگی خوبی نداشته باشد، اما نمی تواند مردی را كه شنونده خوبی نیست، تحمل كند. ( كینهابارد)

۶- اصل و نسب مرد وقتی مشخص می شود كه آنها بر سر مسائل كوچك با هم مشكل پیدا می كنند. ( شاو) 

۷- هیچ زنی در راه رضای خدا با مردی ازدواج نمی كند. ( ضرب المثل اسكاتلندی)

۸- دوام ازدواج یك قسمت محبت است و نُه قسمتش گذشت از خطا. ( ضرب المثل اسكاتلندی )

۹- زناشویی غصه های خیالی و موهوم را به غصه نقد و موجود تبدیل می كند. (ضرب المثل آلمانی )

۱۰- ازدواج قرارداد دو نفره ای است كه درهمه دنیا اعتبار دارد. ( مارك تواین )

۱۱- قبل از ازدواج درباره تربیت اطفال شش نظریه داشتم، اما حالا شش فرزند دارم و دارای هیچ نظریه ای نیستم. ( لرد لوچستر)

۱۲- ازدواج پیوندی است كه از درختی به درخت دیگر بزنند، اگر خوب گرفت هر دو " زنده " می شوند و اگر " بد " شد هر دو می میرند. ( سعید نفیسی )

۱۳- ازدواج بیشتر از رفتن به جنگ " شجاعت " می خواهد. ( كریستین )

۱۴- با همسر خود مثل یك رمان رفتار كنید و فصل های خسته كننده او را اصلاً نخوانید. ( سونی اسمارت)

۱۵- ازدواج مثل اجرای یك نقشه جنگی است كه اگر در آن فقط یك اشتباه صورت بگیرد جبرانش غیر ممكن خواهد بود. (بورنز)

۱۶- ازدواج ، زودش اشتباهی بزرگ و دیرش اشتباه بزرگتری است. ( ضرب المثل فرانسوی )

۱۷- ازدواج كردن وازدواج نكردن هر دو موجب پشیمانی است. (سقراط)

۱۸- اگر خواستی اختیار شوهرت را در دست بگیری اختیار شكمش را در دست بگیر. ( ضرب المثل اسپانیایی) 

۱۹- مردی كه به خاطر " پول " زن می گیرد، به نوكری می رود. ( ضرب المثل فرانسوی )

۲۰- هنگام ازدواج بیشتر با گوش هایت مشورت كن تا با چشم هایت. ( ضرب المثل آلمانی) 

* کپی کرده‌ام و در رفرنس‌ها مطمئن نیستم.