۳۰.۶.۸۲

استقلال فکری

چقدر مستقل فکر کردن این‌جا، چیز عجیب و غریب و نادری‌ست. عمیق فکر کردن به کنار .. مستقل فکرکردن!

گاهی فکر می‌کنم مردمان این‌جا به طرز وحشتناکی دنباله‌رو و ظاهربین هستند و این دنباله‌رو بودن و ظاهربینی در بین افراد تحصیل‌کرده به نحو بدتری رواج دارد. ظاهربینی از هر نوعش، در همه زمینه‌های گفتگو و تفکر رسوب کرده است.