۱۱.۷.۸۲

پرنده‌هایی که معتاد کرده‌اند

وقتی پرنده‌ای را
معتاد می‌کنند
تا فالی از قفس به‌درآرد
و اهدا نماید آن فال را به جویندگان خوشبختی
تا شاهدانه‌ای به هدیه بگیرد
پرواز ...
قصه ابلهانه‌ای است
از معبر قفس 


- مراسم خاک‌سپاری ناصرالدین‌شاه