۴.۸.۸۳

حکم صادر شد

دو روز قبل دوستی برایم پیام گذاشته بود که یک وبلاگی در پرشین‌بلاگ پیدا شده و احتمالن در پی مقاله سردبیر کیهان، لیستی از وبلاگ‌ها و نشریات منصوب به خانه عنکبوت !! را منتشر کرده است. امروز امشاسپندان پیامی گذاشته بود و گفته بود که از قرار دوستان گرامی در سپاه الکترونیکی اسلام !!! لیست تکمیلی منتشر کرده‌اند و در این لیست جدید نام شرح و من نیز به عنوان یکی از محاربان !! آمده است.
خواستم تشکر کنم.