۲۳.۱.۸۵

امروز بالاخره وقت شد و سری به انتشارات توس زدم و جلد هشتم سری آثار چخوف را خریدم. جلد هشتم به نامه‌های چخوف به برادر و همسرش اختصاص دارد. شکل و شمایل جلد هشتم هم دقیقا مثل جلدهای قبلی است. البته هنوز ورق نزده‌ام که ببینم نام خانم کاشی‌چی می‌تواند کنار نام استپانیان قرار بگیرد یا نه. اتفاقا در کتاب‌فروشی با پسر آقای باقرزاده هم صحبت می‌کردم، گفت که امسال در نمایشگاه کتاب، توس غرفه ندارد. 

شهربازی هم تعطیل شد. خیلی خاطرات قشنگی دارم با اسباب‌بازی‌هایش. با گوریل انگوری، با سفینه، با اتومبیل‌های برقی. حیف.