۲.۳.۸۵

احتضار

امروز دوم خرداد است. دوم خرداد یک روز قبل از سوم خرداد و یک روز بعد از اول خرداد است. خرداد ماه سوم سال است. 

فردای دوم خرداد سال‌روز آزادسازی خرم‌شهر است. دوم خرداد یک روز مثل همه روزهای دیگر است. ۲۴ ساعت است و همین الان که این مطلب را می‌نویسم چند ساعت آن از دست رفته است. کارتون از کیوان زرگری، هادی‌تونز.