۲۸.۳.۸۵

استقلال نرم

یک آقایی هست در میدان ولی‌عصر که هر روز موقع بازگشت از محل کار می‌بینم‌اش که ایستاده کنار میدان و نقشه می‌فروشد.

داد می‌زند :

- بدو نقشه ... جهان، کرج، ایران، تهران !

خیلی دقت کردم که ببینم آیا تصادفن ترتیب نقشه‌ها را این شکلی می‌گوید یا نه. اما ترتیبی که توی ذهن این بنده خدا جا افتاده همین است. جهان، کرج، ایران، تهران. به گمانم خیلی مسالمت آمیز قصد دارد استقلال کرج را از خاک ایران اعلام کند.


Come away with me, by Elizabeth Messina