۲۷.۱۱.۸۵

آقای کارگردان

از سال آینده در جشنواره فیلم فجر، صندوق مربوط به فیلم برگزیده تماشاگران به این ترتیب طبقه‌بندی می‌شود.

جیرانی - افتضاح - ضعیف - متوسط - خوب