۷.۱۰.۸۶

سالینجر

پسرخاله ۷ ساله‌ام
که کلاس اول است
در حالی که دفتر مشق ریاضی‌اش دستش بود
آمد
و از من پرسید
پسرخاله
صفر مساوی صفر
چند تا میشه ؟!!!