۹.۴.۸۸

توی دوره‌های مختلف بچگی این سه نفر رو خیلی دوست داشتم. همیشه دوست داشتم قدرت‌های اون‌ها رو داشته باش. مخصوصن ترمیناتور. اگر آدم مهمی بودم اینا رو حتما به عنوان بادی‌گارد استخدام می‌کردم.