۲۴.۵.۸۸

یعنی بشاش تو صبح جمعه‌ای که با صدای جاروبرقی شروع بشه.
یعنی بشاشااااااااااااااا. اه اه اه