۲۹.۶.۸۸

مهلت دیدار بده


عجب هوایی
صدای رعد
گرومب
بارش ریز تند
بین‌التعطیلینی که تعطیل نیست
فقط خودکشی می‌چسبد

* عکس Stephen Shames