۴.۱.۸۹

در زمان مناسب

با خودم عهد کردم
که اگر یک بار دیگر تماس گرفتی
حتما جواب خواهم داد
و حالا پانزده سال از آن عهد می‌گذرد
و تو هم البته ...
تماسی نگرفته‌ای !!! 


* عکس : سیگار روشن کردن Ashley Smith