۳.۳.۸۹

اختیاریه‌ی شمالی


تمام آن خانه‌های نقلی 
اجاره رفته‌اند
۶۰ متری امیرآباد
بن‌بست جهان‌آرا
حتی ۴۰ متری بی‌روزن یوسف‌آباد
همان‌هایی که فکر می‌کردیم 
کسی آن‌ها را نخواهد خواست
تمام‌شان اجاره رفته‌اند
و آن بنگاه‌های فرسوده‌ی فکسنی
خانه‌های نقلی تازه‌ای را
نشان مردم می‌دهند
...
این یادداشت را حالا که می‌نویسم
سرایدار با دقتی مثال‌زدنی
نرده‌‌ی پله‌های ورودی را می‌ساید
و نیم‌نگاه مشکوکی به من دارد
یادداشت را به دستش می‌دهم
"برسانید به دست همسایه‌ای، 
که نفس‌اش بوی وینستون لایت می‌دهد.
بگویید وجدان‌شان راحت، 
از همه شاگرد بنگا‌ه‌ها
‌که سرکارشان گذاشتی‌/م، 
حلالیت گرفته‌ام."

اردی‌بهشت هشتاد و نه