۲۵.۳.۸۹

ولی خوشمزه‌س

این برگر ذغالی بابی ساندز تو تهرون هم از اون شوخیای تاریخه‌ها. طرف برا رفع اشغال ایرلند شمالی از دست اینگیلیسا زندونی شده و واسه اعتراض به شرایط زندون ۶۶ روز اعتصاب غذا کرده و جوون جوون از گشنگی مرده، بعد واسه احترام به مبارزه‌اش مثلن اومدن خیابون چرچیل رو اسمشو عوض کردن گذاشتن بابی ساندز که این یارو یک‌کاره بیاد اون‌جا برگر ذغالی بزنه بعد اسم برگر زغالی‌شم بزاره بابی ساندز. آدم چی بگه واقعا. هربار از جلوش رد می‌شم می‌ره رو مخ‌ام و یه جورایی هوس می‌کنم سنگ بردارم بزنم شیشه ماغازه‌ی مزخرف‌اشو بشکنم. نه واقعا آدم چی بگه ؟!! اما برگرش خیای خوشمزه‌س. مخصوصن بیروتی‌ش.