۲۹.۴.۸۹

عزیز من اینقده نگو تازه به دوران رسیده‌ها این‌طوری، تازه به دوران رسیده‌ها اون‌طوری. بابا من خودم تازه به دوران رسیده‌ام و فک کنم تازه به دوران رسیده هم از دوران بروم. رعایت کن لدفن.