۹.۶.۸۹

گویا

صدای آواز افشاری شجریان پیچیده توی دفتر کارم
همون آواز معروف ماه رمضون
گر تو این انبان ز نان خالی کنی / پر ز گوهرهای اجلالی کنی
به‌به گویان ساندویچ ژامبون‌ام را سق می‌زنم


* نقاشی Francisco Goya