۱۰.۵.۸۹

سلسله مراتب

کسی که دو تا امضاش شبیه هم نمی‌شه، یه ایرادی در خلقت‌اش هست که با مرگ اصلاح می‌شه.


* عکس Edmondo Senatore