۱۶.۸.۸۹

حواسم هست

یه پیامی هم بدم از این‌جا واسه اون دوستی که الان داره می‌خنده
با شومام
نه نه
با بغل‌دستیت
بعله شوما
بعله بعله خود شوما
نخند عزیزم
آره فدات