۲۸.۳.۹۰

آن که در عشق ملامت نکشد

دیروز که روز مرد بود، زنی به من می‏‌گفت با نیشخند که همه سال اصلن روز مرد باشد، تو فقط یک مرد بیار.