۸.۵.۹۱

آواتارها خندانند
توییت‌ها غمگین
و هیچ‌کدام
مطلقا راست نمی‌گویند

مرداد ٩١