۲۲.۹.۹۱

افسانه سیزیف

بزرگ‌ترین بدی شغل می‌‏دونی چیه ؟ اینه که تموم نمی‌شه. مثلن مدرسه که می‌رفتیم می‌گفتیم دو سال دیگه دیپلم می‌گیریم و تموم می‌شه. دانشگااااا می‌گفتیم سال دیگه پروژه رو می‌دیم و تموم می‌شه. سربازی همش یه سال و نیمه، چش هم بزاری تموم می‏‌شه.  اما شغل و کار تموم نمی‌شه. حالتش ممکنه عوض بشه اما این صب بیدار شدنا، تراژدی هر روزه جدایی از لحاف گرم، کار و حقوق و درآمد و تقلا تمومی نداره.

بدی شغل اینه که فقط با مردن تموم می‌شه. مگه این‏‌که ........