۱۹.۱۰.۹۱

زنان تن‌فروش به خوبی دریافته‌اند که خریداران سکس از این‌که همسر، مادر، خواهر و عزیزان‌شان شرایطی چون زنان تن‌فروش داشته باشند بیزار و بیمناکند. پس آن‌ها- زنان تن‌فروش- تیر را به هدف می‌زنند و در این نبرد، برای آزار طرف مقابل، نخست هم‌جنس خود (زن) را تخریب می‌کنند.

(چقدر تلخ ...)