۲۳.۵.۹۳

نظام جمهوری اسلامی می‌خواهد دو سوم مشکلات و مسائلش را حل کند ؟ فقط به پاسخ این سوال فکر کند.

چرا مریم میرزاخانی دانش‌آموخته بهترین دانشگاه‌های ما به جایی می‌رسد که مملکت را ول کرده و می‌رود و همه توان و استعدادش در جای دیگری خرج می‌شود و وقتی جایزه مهمی می‌گیرد، استاد دانشگاه استنفورد آمریکاست.

فکر کنم تصمیم نخبگان یک کشور به ماندن یا رفتن، گویاترین گزارش از وضعیت یک کشور باشد. کشوری که نخبگان‌ش می‌روند، کلاهش پس معرکه است.