۲۱.۱۰.۹۳

خداوند بزرگ
احتراما
اوضاع خیلی خوب نیست
هوادارانت تو را
دست‌آویز جنایت و غارت کرده‌اند
و تمام منطق‌ها
و شواهد
بر علیه تو هستند
ما
نه دستمان به جایی بند است
و نه دیگر
توان و حوصله‌ای داریم
و عقل‌هایمان بر ضد تو شوریده‌اند

اگر واقعا هستی
معجزه‌ای کن
نیازی به گشودن دریا نیست
و گلستان کردن آتش
ما
به اندکی رحمت و عدالت قانعیم
دی نود و سه - تهران