۲۶.۱۲.۹۳

تله بحث

تله بحث به وضعیتی می‌گم که دو نفر حتی با روی‌کرد خیرخواهانه سعی می‌کنن در مورد موضوعی با هم بحث کنن اما چون شاخص‌گذاری‌ها، ایده‌آل‌ها و اساسن جهان‌بینی اون‌ها در مورد اون مبحث با هم متفاوته هرگز به نتیجه نمی‌رسن و مدام تصور می‌کنن که طرف مقابل داره مغالطه می‌کنه. مثلن بحث کردن یه نئولیبرال با یه فرد قائل به حکومت دینی سر روش‌های توسعه‌یافتگی جوامع. در واقع این دو نفر اصلن به چیزهای متفاوتی می‌گن توسعه و پیشرفت پس چگونه می‌تونن در مورد روش‌ها با هم بحث کنن. پس به محض مواجهه با تله بحث ازون خارج بشید و وقت خودتون رو تلف نکنید.
البته یه تله بحث دیگه هم هس که شما با فردی بحث کنید که در موضوع مورد بحث منافعی داره و طبعا کوشش می‌کنه منافع خودش رو در قالب عقیده توضیح بده. و اصلن قرار نیست حرف شما رو بشنوه. در این حالت که فرار کنید کلن.