۲۵.۶.۹۴

افاضات

ما نسل آفتابه بودیم
فکر کردیم شلنگ پیشرفت بزرگی‌ست
بعد فهمیدیم که از ما بهتران
اصلن کون را نمی‌شورند