۲۱.۷.۹۴

حقیقتا مست

چو خیال تو درآید
به دلم رقص‌کنان
چه خیالات دگر
مست درآید به میان

سخنم مست شود
از صفتی و صد بار
از زبانم به دلم آید و
از دل به زبان

سخنم مست و
دلم مست و
صفت‌های تو مست
همه در هم‌دگر افتاده و
در هم نگرانجادو برازنده صدای توست آقای ناظری. این استفاده به جا از کلمه جادو را برای صدای شما اولین بار فکر کنم از لیلی گلستان شنیدم. و چه استفاده‌ی به‌جایی ...

آقای ناظری
ممنون برای خاطرات جوانی

آلبوم بنمای رخ (شعر و عرفان)
شعر رومی
صدای شهرام ناظریِ جان