۳۰.۵.۹۵

حسن یزدانی طلای المپیک را گرفت

جردن باروز راست گفته بود که : کُشتی‌ام با  حسن یزدانی، کُشتی قرن خواهد بود.
حسن سر قرار حاضر شد. اما جردن خودش نیامد.