۲۲.۱۲.۸۱

دو دنیا

در ماه قبل یه اتفاق بد تو خانواده ما افتاد. فامیل ما جوون جوون ( ۳۱ سال و خورده ای ) عمرشو داد به بقیه و رفت اون دنیا. خوب پسری بود. خدا رحمتش كنه. من برای اولین بار تو تشیع جنازش مثل كولیا عمل كردم و رفتم لب قبر. 

كلی فشار و ازدحام رو تحمل كردم تا جسد رو ببینم. صورت جسد رو یه وری خوابونده بودن. جوری كه فقط طرف چپ صورتش مشخص بود و طرف راست روی خاك قرار گرفته بود. فك پائین نداشت. پای راستش هم هر چی كرده بودن صاف كنن نشده بود و همونجور كج تو كفن مونده بود ( آخه تو  یه تصادف افتضاح به دار فانی پشت کرده بود ). 

خلاصه اینكه من اصلا و ابدا حالم از این قضیه بد نشد. فكر كنم حالا داره كیف می كنه. شایدم همین الان پشت سر من ایستاده و داره می خونه راجع بهش چی می نویسم. 

اوهای، محمد آقا اوضاع اون دنیا چه جوریه ؟ اگه اوضاع رو به راهه سه بار كلید ۷ رو بزن و اگه ناجوره سه بار كلید ۶ رو. اگر هم کمک می خوای به گمانم باید F1 بزنی ولی بعید می دونم از من کمکی ساخته باشه.