۱.۸.۸۲

نیستی

امروز کلاس داشتم نرفتم. حوصله‌ی جواب دادن نداشتم. خدا می‌دونه آخر عاقبت من با این دانشگاه چیه.

یه جا می‌خوندم که توی تائو ته جینگ می‌گه :

برای ساختن چرخ، محورها را به‌ هم وصل می‌کنیم، اما این فضای تهی میان چرخ است که باعث چرخش آن می‌شود.

از گل کوزه‌ای می‌سازیم، این خالی درون کوزه است که آب را در خود جای می‌دهد.

مشغول هستی‌ایم، در حالی که این نیستی است که به کار می‌آید.- تائو ته جینگ (دائو دجینگ) یک کتاب مقدس برای چینی‌هاست. این کتاب منتسب به لائوتسه است.