۱۴.۸.۸۲

مالیخولیا

من تنها گناه تو هستم! و اصرار تو بر این گناه، مرا شگفت زده می‌کند! حتی همین حالا که نفس می‌کشی آتش این گناه تو را هر لحظه خاکستر می‌کند، اما تو باز مرا مرتکب می‌شوی!

و می‌بینم‌ات که هر لحظه پاکی‌ات را توبه می‌کنی! و صدایت را می‌شنوم که دعا می‌کنی تمام پاکی‌ات، گناه شود!

شاید تو نیز تنها گناه من باشی، گناهی کوچک و صغیر، من اما شاید روزی خود را از تو پاک کنم.