۲۶.۳.۸۳

منطق‌الطیر


منطق‌الطیر
عطار نیشابوری
تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی
نشر سخن

عطار در "منطق‌الطیر" با نیروی تخیل خود و به کار بردن رمزهای عرفانی به زیباترین وجه ممکن، حال منازل و مقامات سالکین راه راست را بیان می‌کند و از زبان سالکین سخن می‌گوید. در این کتاب عطار داستان هدهدی را شرح می‌دهد که راه‌نمای مرغان جویای سیمرغ می‌شود و در پیشاپیش آنان به پرواز درمی‌آید تا سرانجام پس از گذشتن از هفت منزل پر خوف و خطر و تحمل مشقات و ناکامی‌های بسیار، از آن جمع کثیر سی مرغ را به سرزمین سیمرغ می‌رساند كه منظور از پرندگان‌، سالكان راه حق بوده و مراد از سیمرغ وجود حق است.

در منطق‌الطیر، عطار هفت شهر عشق را زیر پا می‌گذارد و هفت وادی، طریقت و کیفیت حرکت سالک از مبداء طلب تا مقصد فنا را نشان می‌دهد.

برای آنانی که هیچ نسبتی با ادبیات کهن فارسی ندارند البته منطق‌الطیر مدخل مناسبی نیست اما اگر علاقه‌مند به ادب کهن هستید، حتما منطق‌الطیر را آن هم لزومن با مشخصات بالا مطالعه کنید.

-----------------------------------------------------------

پیشنهاد خواندن یا نخواندن کتاب بر اساس نظر شخصی من :
البته در صورتی که علاقه‌مند به متون کهن فارسی هستید.