۲۱.۷.۸۳

بعد از کلیک بر روی لینک‌هایی که به آدرس کیهان‌نیوز ختم می‌شود با یک صفحه سفید مواجه می‌شوید ؟؟؟ چاره کار تغییر کودینگ صفحه به عربیست. گفتم یعنی ما حتی برای کیهان خواندن شما هم فکر می‌کنیم.

امروز روز جهانی کودک به همت بر و بچه های دانشجو در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد که من هم قرار بود حضور داشته باشم اما استاد عزیز ما بد پیله‌تر از آن بود که رخصت خروج دهد.