۱.۹.۸۳

زیست آزادانه

فرض کنید یک ورزش‌کار محبوب به طرفداری از یک کاندیدای ریاست جمهوری وارد کارزار انتخاباتی می‌شود. هر رای که به دلیل هواداری این ورزشکار از فلان کاندیدا به صندوق ریخته می‌شود در یک نگاه آرمانی البته، یعنی آزادی رای دهنده توسط خودش از او گرفته شده است. شریعتی از یک نوع استحمار حرف می‌زد به نام استحمار آگاهانه. یعنی شما خر می‌شوید درحالی که می‎دانید دارند خرتان می‌کنند.

ما تحت تاثیر انبوه رسانه‌ها هستیم و الگوهایی که همه روزه بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود. یک هنرپیشه فروش یک محصول آرایشی را ده‌برابر می‌کند و یک شبکه تلویزیونی کاری می‌کند که هزاران نفر به خیابان بیایند و علیه چیزی که خودشان هم درست نمی‌دانند که چیست، شعار بدهند.

زیست آزادانه هر روز در دنیای جدید سخت و سخت‌تر می‌شود. این‌که روش زندگی شما محصول انتخاب واقعی شما باشد. این‌که مدها، الگوهای تجاری و شلوغ‌کاری‌های سیاسی برای ما تصمیم نگیرند.

فکر کنم باید بخوانیم و بخوانیم و بخوانیم.

از روش‌های غیرپویا بپرهیزیم و از آنان که شعارشان "هر که با ماست خوب و هر که بر ضد ماست بد است" دوری کنیم. آزاداندیشی یعنی بررسی مسائل به دور از پیش زمینه‌های القایی که توسط فشارهای بیرونی بر ما وارد شده است.

بله فکر کنم باید بخوانیم و بخوانیم و بخوانیم.