۱۳.۹.۸۳

نظرخواهی

آیا حاضرید با دختری ازدواج کنید که پرده بکارت ندارد ؟؟

- این نظرخواهی (که چرا نمی‌دانم اصلن فکر کردم باید در مورد همچی چیزی نظرخواهی کنم) در زمان انتشار بازخورد نسبتا زیادی داشت. برای همین بدون این که نظرات را بخوانم، در بهار نود و چهار که مشغول انتقال مطالب بودم، تصمیم گرفتم چند اسکرین‌شات از تعدادی از کامنت‌ها بگیرم و ضمیمه این پست کنم که خاطره شود. (خرداد نود و چهار)