۱۷.۹.۸۳

آخرین ۱۶ آذر دوران خاتمی هم آمد و رفت. نمی‌خواستم از ۱۶ آذر بگویم. اصلا می خواستم مانند یک روز عادی قلمدادش کنم. چرا که من بیش از غریبه‌ها به خودی‌ها انتقاد دارم و خوب می‌دانم ظرف انتقادشان زود لبریز می‌شود. من به محکومیت خاتمی به تک‌روی سیاسی منتقدم. خاتمی عزیز در آخرین ۱۶ آذر دوران ریاستش پاسخ هم‌قطاران تندروی ما را به نیکی داد. یادتان نرود که ما هنوز پشت همان سنگر سابقیم. شما زیاد جلو رفته‌اید.