۱۹.۱۰.۸۳

دو سالگی

عمر بگذشت به بی‌حاصلی و بولهوسی
ای پسر جام می‌ام ده که به پیری برسی
چه شکرهاست در این شهر که قانع شده‌اند
شاه‌بازان طریقت به مقام مگسی

جلال بود که اولین بار مرا با وبلاگ آشنا کرد. از او ممنونم و حالا این وبلاگ دوساله شد.- غزل حافظ
- photo by Robert Doisneau