۱۶.۷.۸۴

صلح

محمد البرادعی جایزه نوبل صلح گرفت. وقتی شیرین عبادی این جایزه را می‌گرفت خیلی تند و تیز فکر می‌کردم که این جایزه سیاسی‌ست. حالا یک خورده نرم‌تر شده‌ام و فکر کنم آن موقع کمی تند رفتم. خبر جایزه البرادعی فرصت خوبی بود که اقرار کنم.