۲۵.۹.۸۴

از دور

من تو را دیدم که چون کافر شدم
ملحد و بی دین به یک ساغر شدم
دیده ام چون سوخت از ماه رُخت
هیچ ناخوانده کتاب از بَر شدماز این تریبون خودمانی اعلام می‌کنم که پویا را دوست دارم و او را به شرافت و انسانیت قبول دارم.

** Marc Zakharovich Chagall