۲۹.۱۰.۸۴

مگر اندکی

«یا ایها المزمل / قم اللیل الا قلیلا / نصفه او انقض منه قلیلا / اوزد علیه و رتل القرآن ترتیلا / انا سنلقی علیک قولا ثقیلا / ان ناشئته الیل هی اشد وظا و اقوم قیلا». *

راستی خدای مهربان، آیا یک دقیقه خوشبختی تمام، برای یک عمر کافی نیست !!؟ **

هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم
نبود بر سر آتش، میسرم که نجوشم

به هوش بودم از اول، که دل به کس نسپارم
شمایل تو بدیدم، نه صبر ماند و نه هوشم

حکایتی ز دهانت، به گوش جان من آمد
دگر نصیحت مردم، حکایت است به گوشم

مگر تو روی بپوشی و فتنه بازنشانی
که من قرار ندارم که دیده از تو بپوشم

بیا به صلح من امروز و در کنار من امشب
که دیده خواب نکرده‌ست، از انتظار تو دوشم

مرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنم
که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم

به راه رفتن و مردن، به از نشستن باطل
اگر مراد نیابم، به قدر وسع بکوشم

مکن نصیحت سعدی که گوش فهم ندارد
چه سود مجلس واعظ، چو پند می‌ننیوشم **** آیات اول سوره مزمل، قرآن
** جمله پایانی قصه شب‌های روشن / داستایفسکی
*** شعر سعدی
**** Grand Canal at night, Venice, Photo by ventdusud