۲۰.۳.۸۵

متاسفانه

نماینده مهندس مشاور، در ماموریتی همراهم بود. توی مسیر از یکی از راه‌های قدیمی احداث شده توسط شرکت عبور می‌کردیم که 15 سال قبل ساخته شده بود. بهش حین صحبت‌های توی ماشین، گفتم در ضمن راهی که الان واردش شدیم، از پروژه‌های قبلی شرکت ماست. هنوز حرف من منعقد نشده بود که درنگ درونگ، ماشین چپ و راست می‌افتاد توی دست‌انداز و چاله. یعنی حتی بیست ثانیه معطل نکرد.