۲۱.۳.۸۵

طپش قلب

نیمه اول، ایران با مکزیک مساوی است. اعتراف می‌کنم که قلبم دارد خیلی تند می‌زند. 
...................................................................

ایران باخت.

خوب نشد دیگر. ایران باخت. یک نیمه خیلی خوب بود و یک نیمه خیلی بد. به قول شادی شاعرانه، الان بدجوری تمام ماهیچه‌های بدن‌مان گرفته است. لرز اول بازی، آرامش بین دو نیمه و یخ اواخر بازی، بدن‌ها را داغون کرده است. 

بعد من این همه توهین به علی دایی را نمی‌فهمم. مربی دایی رو دعوت کرده و دایی هم توی ترکیبه. تیم ملی هم بد نتیجه نگرفته و اگر فکر می‌کنید باید مکزیک رو می‌بردیم فکر کنم خیلی آرمانی دارید فکر می‌کنید.

به نظرم هم برانکو خوب بود و هم کاپیتان دایی و هم کل تیم. این مکزیک در حد مکزیک 94 بود. به نظرم بی‌انصافی نکنیم.