۱۹.۱۱.۸۵

آدم

سه شنبه و چهارشنبه را ماموریت بودم و "خون‌بازی" و "اخراجی‌ها" را از دست دادم. امشب هم "آدم" را دیدم. سوژه عالی بود. فیلم تماشاگرش را خسته نمی‌کرد. موضوع قابل بحث بود. بازی‌ها خوب بود. همه چیز مرتب بود تا ده دقیقه پایانی فیلم. هرچه به ذهنم فشار آوردم که بفهمم چرا باید فیلمی با این پتانسیل، این شکلی تمام بشود، نفهمیدم که نفهمیدم. فیلمی که می‌توانست یک اثر ماندگار باشد، خوب جمع نشد و تماشاگرش را ناراضی بیرون فرستاد و نتیجه هم این شد که از بین آدم‌هایی که من رای دادنشان را دیدم (چیزی حدود چهل نفر)، اکثرشان با تاسف «ضعیف» را انتخاب کردند. انگار که همه منتظر نتیجه بهتری بودند.

در مجموع دیدن آدم را با کمی ارفاق توصیه می‌کنم. البته کاش بعضی جاها برای صحبت اهالی روستا زیرنویس می‌گذاشتند، چون بلافاصله پس از بعضی دیالوگ‌ها، که اتفاقا دیالوگ‌های اساسی فیلم هم بودند، زمزمه «چی گفت ؟» «چی گفت ؟؟» سینما را پر می‌کرد.